Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

Škola s fantazií! Tak se vidíme. Jsme aktivní školou, a proto se také společně – žáci i učitelé – snažíme svou fantazii všemožně rozvíjet jak během samotné výuky, tak i v nejrůznějších aktivitách a projektech, které jdou nad rámec toho, „co se ve škole musí“. Mezi ně patří i naše účast na Ostravské muzejní noci 2012.
Jsme školou, která je od počátku své existence (od roku 1990) plná kreativních lidí, kteří dokážou svůj výtvarný talent a své nápady realizovat v nejrůznějších akcích, workshopech a realizacích a navzájem se v těchto aktivitách podporovat. Zapojujeme se např. do mezinárodních programů typu Leonardo da Vinci, Comenius. Uspěli jsme v mezinárodních soutěžích vyhlašovaných Evropským parlamentem či Radou Evropy. Naši žáci také pravidelně přivážejí ocenění z nejrůznějších uměleckých soutěží určených pro mladé talenty.

17.00–20.00 Poděbradova 33: „Art Park“
Zahrada školy – interaktivní výtvarné aktivity, stínová performance divadla Inge Turbína, vypalování keramiky netradičním způsobem, hudební produkce (duo Heinz Pastor – experimentální elektronika) a další zajímavé akce.

17.00–20.00 Matiční 18: Akvárium
Grafické dílny – ukázky práce na hlubotiskových a litografických lisech.

V přímém přenosu Výstava.
Pro návštěvníky a kolemjdoucí malé překvapení!

Kontakt:

Střední umělecká škola, Ostrava
Adresa: Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 114 985
e-mail: studijni@sus-ostrava.cz
www: www.sus-ostrava.cz