Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

Této divotvorné noci se knihovna promění v tajuplný stroj času, se kterým podniknete dobrodružnou cestu časem a napříč kulturami. Ti nejsrdnatější z vás budou moci kráčet po stezce odvahy, proplétat se vlnami věků a zamířit od pravěku až ke hvězdám…

17.00–20.00 Cesta kolem světa v rekordním čase
Pasáž se změní na cestu napříč kulturami. Poznejte různé národy, jejich kulturu, zvyky, ochutnejte jejich kuchyni. Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Moravskoslezského kraje.

17.00–21.00 Časová smyčka
Soutěže, hry, zábava v celé knihovně. Bude čas na zvyky, obyčeje a pověry ze starých dob a dokonce i na Shakespeara. Po splnění všech úkolů uniknete z osidel časové smyčky a čeká vás stezka odvahy.

17.00–22.00 Čas hudby a tance
Hudební a taneční koktejl v podání našich i zahraničních interpretů. Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Moravskoslezského kraje.

17.00–22.00 Tradiční služby v netradičním čase
Nabízíme všechny tradiční služby knihovny nejen v netradičním čase, ale i odění. Možná přijde i věštkyně a pomůže vám nahlédnout do budoucích časů.

18.00 a 20.00 Cestování časem v literatuře a filmu
Přednáší Bohdan Volejníček alias BoboKing, doplněno o ukázky z knih a filmů.

Kontakt:

Knihovna města Ostravy
Adresa: 28. října 2, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 522 612
e-mail: kmo@kmo.cz
www: www.kmo.cz