Hasičské muzeum města Ostravy

16.00–24.00 Historie a současnost hasičů v Ostravě a okolí
Výstava historické hasičské techniky.
Projekce doprovodných filmových materiálů.
Statická ukázka současné techniky HZS MSK.
Soutěže pro děti v pumpování historickými hasičskými stříkačkami, stříkaní na terče džberovou stříkačkou, hasičské kuželky.
Ukázka činnosti pracoviště příjmu tísňových volání obsluhovaného profesionálním dispečerem.

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Ukázky hašení historickou technikou v dobových uniformách
Ukázky jízdy historickým hasičským automobilem

17.00–20.00 Hudební vystoupení flétnového dívčího tria
Vystoupí studentky Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě.
Všechny ukázky a soutěže budou komentovány, drobné upomínkové ceny pro dětské soutěže.

Kontakt:

Hasičské muzeum města Ostravy
Adresa: Zákrejsova 53/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
Tel.: 596 136 841
e-mail: muzeum@hzsmsk.cz
www: http://muzeum.hzsmsk.cz