Výtvarné centrum Chagall

17.00–23.00 Na lidové téma: Život a práce na venkově
v díle Heleny Salichové

Komentované prohlídky výstavy Heleny Salichové, významné slezské malířky, spisovatelky a sběratelky lidového umění.

Vystoupení Slezského souboru Heleny Salichové

Malířský a fotografický workshop pro děti s živými domácími zvířaty
Kůzlata, jehňata i poníci.

Vědomostní soutěže o životě a tvorbě Heleny Salichové
Vítězové obdrží věcné ceny – grafické listy, knihy a soubory pohlednic Heleny Salichové.

Kontakty:

Výtvarné centrum Chagall
Adresa: Repinova 16, 702 00 Ostrava
E-mail: chagall@chagall.cz
www: www.chagall.cz
Tel.: 596 124 344 


Chagall